P1010028 

Föreningen Sverige - Grönland

är en ideell förening som har till uppgift att sprida kännedom i  Sverige om Grönlands kultur, natur, dess historia och nutid. Föreningen skall stimulera personliga kontakter och kulturellt utbyte mellan Sverige och Grönland